In hoeverre kan de nieuwe woonwijk last krijgen van de aardwarmtewinning?

De energievoorziening zal nog nader worden onderzocht.