Ter compensatie komen er 3.000 bomen. Zijn die voor de lange termijn of worden ze weggehaald als er weer ruimte nodig is voor nieuwe/andere bouw?

Nee de bedoeling is dat dit voor de lange termijn is.