Financieel en juridisch

Hierover zijn wij in gesprek met ontwikkelende partijen. Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden (subsidie, co-financiering)

U kunt uw formele bezwaren kenbaar maken in de planologische procedure die zal gaan lopen. Naar verwachting gaat die in 2023 starten. Er zijn dan wettelijk vastgelegde mogelijkheden om op de plannen te reageren. Mocht het bestemmingsplan/omgevingsplan uiteindelijk toch worden vastgesteld dan kunt u daarna de gemeente verzoeken om nadeelcompensatie (planschade), als daar sprake van is.

De eigenaren in het Markveld en Zwaneveld zijn op de hoogte gebracht. De grootste eigenaren van het gebied Markzoom eveneens, het is in Markzoom echter niet de bedoeling om alle gronden te verwerven, dit zal hooguit in een incidenteel geval aan de orde zijn.

Niet alle gronden zijn in bezit van gemeente of projectontwikkelaars. Is er bereidheid bij de agrariërs om te verkopen en zo niet, hoe gaat u dit aanpakken?...

De gemeente heeft de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de gronden gelegd. Dat betekent dat grondeigenaren de gronden eerst aan de gemeente moeten aan bieden.