Niet alle gronden zijn in bezit van gemeente of projectontwikkelaars.

Niet alle gronden zijn in bezit van gemeente of projectontwikkelaars. Is er bereidheid bij de agrariërs om te verkopen en zo niet, hoe gaat u dit aanpakken?

De gemeente heeft de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de gronden gelegd. Dat betekent dat grondeigenaren de gronden eerst aan de gemeente moeten aan bieden.