Wie betaalt de kosten voor de tunnel onder de spoorlijn?

Hierover zijn wij in gesprek met ontwikkelende partijen. Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden (subsidie, co-financiering)