Hoe wordt de toegankelijkheid van de agrarische gronden in de markoevers gewaarborgd?

Dit is een punt dat bij de verdere uitwerking aandacht zal krijgen.