Waarom op deze locatie? Waarom in Zevenbergen?

Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze vraag zal worden versterkt als gevolg van de ontwikkeling van Logistiek park Moerdijk. Om op deze vraag in te spelen zullen we meer woningen moeten realiseren en relatief snel. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Daarnaast ligt de locatie dicht bij het station waardoor we ook kunnen inzetten op ander vervoer dan alleen de auto. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar veel voorzieningen aanwezig zijn.