Wat is de volgorde van aanpak / aanleg van de deelgebieden?

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.