Zijn alle gronden al gereserveerd door ontwikkelaars? Gaan zij ook CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) organiseren?

Nog niet alle gronden zijn in hand van ontwikkelaars. Of en waar er CPO kan plaatsvinden is nog niet bekend. We willen er wel de ruimte voor bieden.