Zijn er in het gebied Markoevers ook gronden verworven?

Nee, hier zijn (door de gemeente) geen gronden verworven. Aangezien de ontwikkeling hiervan meer organisch is, is dat ook niet de verwachting. Dit zal hooguit om incidentele percelen gaan. Het is ook de bedoeling dat de ontwikkeling van (kleinschalige) initiatieven vanuit de (grond)eigenaren komen.