Er is gekozen voor deze locatie door de ligging dichtbij een station.

Er is gekozen voor deze locatie door de ligging dichtbij een station. Is er ook gekeken naar andere locaties in de gemeente met vrije grond in de buurt van een station zoals bijvoorbeeld station Lage Zwaluwe?

Nee, de locatie Zevenbergen Oost is om meerdere reden gekozen.
Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar vel voorzieningen aanwezig zijn.