Verkeer en openbaar vervoer

Op zijn vroegst in 2025. Ook hiervoor zal eerst een planologische procedure moeten worden doorlopen.

Dat is nog niet bekend, dit zal waarschijnlijk parallel lopen.

Door de geplande tunnel onder het station, waar ook bushaltes aanwezig zijn en de korte verbinding met de Hazeldonkse Zandweg zijn bushaltes niet nodig in Zevenbergen Oost

Hierover zijn wij doorlopend in gesprek met zowel gemeentes in de regio als de NS. De wens is daar bekend.

In principe niet. We sturen liever geen fietsers over een bedrijventerrein. De verkeersveiligheid vinden we heel belangrijk. We onderzoeken nog of er mogelijkheden zijn voor een veilige langzaamverkeersverbinding naar de andere zijde van de waterloop Zwanegat (bijvoorbeeld op de weg Koperslagerij/industrieweg).