Komen er bushaltes in de nieuwe wijk?

Door de geplande tunnel onder het station, waar ook bushaltes aanwezig zijn en de korte verbinding met de Hazeldonkse Zandweg zijn bushaltes niet nodig in Zevenbergen Oost