Wanneer staat de aanleg van de Zuidelijke Randweg gepland?

Op zijn vroegst in 2025. Ook hiervoor zal eerst een planologische procedure moeten worden doorlopen.