Wonen

De planning is nu om eind 2024 te starten met de eerste werkzaamheden.

Dat is nog niet bekend. We staan aan het begin van de planvorming. Wanneer de woningen in de verkoop gaan, zullen de ontwikkelaars of betrokken makelaars daar uitgebreid over communiceren. Dat geldt ook voor de te realiseren huurwoningen, ook daarvoor is inschrijven nog niet mogelijk.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat er een evenwichtige verdeling is over de deelgebieden.

Het is ook de bedoeling dat er bouwkavels komen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat er een evenwichtige verdeling is over de deelgebieden. Het ligt dus niet voor de hand dat er alleen koopwoningen gerealiseerd worden aansluitend aan dit gebied.

Nee niet per definitie. Onder bijzondere woonvormen vallen ook tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bijvoorbeeld geclusterde woningen. Deze woonvormen kunnen in alle gebieden komen.

Uit het woningbehoefteonderzoek is naar voren gekomen dat de vraag naar middenhuur (€ 752 - € 1.000 per maand) beperkt is.

We hebben een woningbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Daar is de verdeling onder andere op gebaseerd. Ook andere factoren hebben uit eindelijk geleid tot het voorgestelde programma.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen over de verdeling van de soorten woningen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.