Bijzondere woonvorm = hogere prijsklasse?

Nee niet per definitie. Onder bijzondere woonvormen vallen ook tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bijvoorbeeld geclusterde woningen. Deze woonvormen kunnen in alle gebieden komen.