Is er voor de verdeling naar soorten woningen onderzoek gedaan? Mijn gevoel is dat er meer behoefte is aan goedkope en middeldure woningen.

We hebben een woningbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Daar is de verdeling onder andere op gebaseerd. Ook andere factoren hebben uit eindelijk geleid tot het voorgestelde programma.