Is het een idee om meer middenhuur te realiseren?

Uit het woningbehoefteonderzoek is naar voren gekomen dat de vraag naar middenhuur (€ 752 - € 1.000 per maand) beperkt is.