Komen er bouwkavels?

Het is ook de bedoeling dat er bouwkavels komen.