Worden er alleen koopwoningen direct tegen St. Josephplein gebouwd? (nu 85% sociale huurwoningen)

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat er een evenwichtige verdeling is over de deelgebieden. Het ligt dus niet voor de hand dat er alleen koopwoningen gerealiseerd worden aansluitend aan dit gebied.