Ik ben tegen de plannen, de waarde van woning daalt, mijn uitzicht verdwijnt, wat kan ik doen?

U kunt uw formele bezwaren kenbaar maken in de planologische procedure die zal gaan lopen. Naar verwachting gaat die in 2023 starten. Er zijn dan wettelijk vastgelegde mogelijkheden om op de plannen te reageren. Mocht het bestemmingsplan/omgevingsplan uiteindelijk toch worden vastgesteld dan kunt u daarna de gemeente verzoeken om nadeelcompensatie (planschade), als daar sprake van is.