Hoeveel meter afstand wordt er gehouden vanaf het industrieterrein De Hil?

Deze gronden hebben de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming zijn ter plaatse bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Hiervoor geldt een richtafstand t.o.v. woningen in gemengd gebied 50 meter. De feitelijke afstand tot het plangebied bedraagt circa 30 meter. Om aan de richtafstand te voldoen zal er een nader onderzoek of onderbouwing moeten worden uitgevoerd.