Wanneer precies is de gemeente op het idee gekomen om te gaan bouwen?

De locatie is al aangewezen in de structuurvisie 2030 die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op 3 februari 2022 zal de gemeenteraad beslissen om al dan niet verder te gaan met dit project. Daarna zullen de plannen concreet gemaakt moeten worden en op haalbaarheid getoetst en daarover zal gemeenteraad opnieuw beslissen. Daarna zal nog een planologische procedure moeten worden doorlopen (bestemmingsplan). De start van de aanleg van het project is nu voorzien rond eind 2024.