Week van ons Water 2017

Dit jaar is er weer de landelijke ‘Week van ons water’ van vrijdag 12 mei tot en met zondag 21 mei. 2017 Ook de gemeente Moerdijk heeft zich weer aangesloten bij deze week om met veel enthousiasme activiteiten rond het thema water te organiseren voor alle inwoners, bedrijven en in het bijzonder leerlingen van de basisscholen. We doen dat samen met de andere gemeenten uit de regio Midden- en West-Brabant en natuurlijk doet ook Waterschap Brabantse Delta mee.

Aanmelden voor de activiteiten is helaas niet meer mogelijk