Campagne en directe benadering moeten laaggeletterden Zevenbergen écht bereiken

Geplaatst: 12-2-2019

“Sorry, ik ben mijn bril vergeten”, of: “Kunt u dit voor mij invullen? Ik schrijf zo onleesbaar”. Het zijn slechts twee van de smoezen die laaggeletterden vaak gebruiken om te verbergen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven.

Volgens schatting telt gemeente Moerdijk ongeveer 3.700 inwoners tussen de 15 en 75 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven, alleen al in Zevenbergen zijn dat zo’n 1.400 mensen. In Zevenbergen gaan we proberen ze met een speciale campagne te bereiken én te helpen. Maandagavond 11 februari was de officiële aftrap van ‘Zevenbergen leert lezen’. 

Gemeente Moerdijk, tien zorg- en dienstverlenende praktijken uit Zevenbergen (Brilmode Rob Boon, Gezondheidscentrum Tholos, Hans Anders Optiek, Huisartsenteam ’t Park, Kiesokee (tandarts Wasser), Lodge Advocaten, Pearle Opticiens, Signa Notarissen, Van der Ham Optiek en Zweers Hoortoestellen) en Bibliotheek VANnU werken in deze campagne samen om een zo groot mogelijke groep te herkennen en in contact te brengen met Taalpunt Zevenbergen, gemeente Moerdijk. Daar kunnen de zogenaamde taalvrijwilligers hen helpen. 

Smoesjes

Uitgangspunt is daarbij een directe benadering. Is er een vermoeden dat iemand laaggeletterd is, dan volgt de vraag “heeft u moeite met lezen of schrijven?”  Dit maakt de kans het grootst dat een eerlijk antwoord volgt en niet uit schaamte ontkend wordt. De deelnemende zorg- en dienstverlenende praktijken hebben wat dat betreft een cruciale rol. “In de dagelijkse praktijk komen zij de mensen tegen die met smoesjes proberen te ontwijken dat ze bijvoorbeeld een formulier moeten invullen”, legt Wim Aalbers (vrijwilliger bij het Taalpunt) uit. “Zij spreken ze aan en vragen of ze hun gegevens mogen doorspelen naar het Taalpunt. En wij nemen dan contact met hen op om te kijken of we ze kunnen helpen.”   

“Allemaal signaleerders”

Wethouder Thomas Zwiers prijst het initiatief en de nieuwe methodiek om mensen op te sporen door ook ondernemers te betrekken. “Kracht van de campagne is dat het gesprek wordt geopend. “In feite zijn we allemaal signaleerders”, voegt wethouder Thomas Zwiers daaraan toe. “Familieleden, vrijwilligers, werkgevers, loketmedewerkers, zorgverleners, huiseigenaren: we kunnen allemaal iemand aanspreken als we het vermoeden hebben dat hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven.”

Voorlichtingsfilmpjes

Speciaal voor ‘Zevenbergen leert lezen’ zijn drie korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt met daarin burgemeester Jac Klijs, wethouder Thomas Zwiers en docent/decaan Voortgezet Onderwijs Michel van Opstal. Blijkt de aanpak een succes, dan zijn er plannen om ook in de andere dorpen en steden van de gemeente op deze manier aan de slag te gaan. 

Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen

Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.   

In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Taalvrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur zijn inwoners van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen.

Meer weten?

https://www.bibliotheek.nl/ikwilleren