Verstopt riool voorkomen

Wat mag er wel/niet in het toilet?

In het toilet horen alleen de drie p’s: plas, poep en papier. Met papier bedoelen we: gewoon toiletpapier. Geen vochtig toiletpapier of schoonmaakdoekjes. Alle vochtige doekjes horen in de afvalbak.

Waarom mag vochtig toiletpapier niet door de wc?

Alle doekjes kunnen zorgen voor verstopping omdat ze samenklonteren met ander vuil in de riolering. En ze zorgen ervoor dat de rioolpompen vastlopen.

Maar op mijn doekjes staat ‘doorspoelbaar’. En op allerlei websites lees ik ook dat vochtig toiletpapier gewoon in de wc mag. Hoe zit dat?

Fabrikanten van vochtig toiletpapier weten dat mensen doekjes het liefst in de wc gooien. Doekjes waarop ‘doorspoelbaar’ staat, verkopen dus beter.

Vochtig toiletpapier waarop ‘doorspoelbaar’ staat, breekt uiteindelijk wel af, maar dat duurt zeker een week. Terwijl het doekje binnen een dag al bij de rioolpompen is. Voor die tijd kunnen de doekjes bovendien al een verstopping veroorzaken doordat ze samenklonteren met vetresten. Daarom horen alle vochtige doekjes in de afvalbak.

Hoe zit het dan met ‘biologisch afbreekbaar’?

Daarvoor geldt hetzelfde als voor ‘doorspoelbaar’. De doekjes breken uiteindelijk wel af, maar niet snel genoeg. Fabrikanten zetten het op de verpakking omdat de doekjes dan beter verkopen. Ook biologisch afbreekbare doekjes horen in de afvalbak, niet in de wc.

Als mijn riool verstopt is, moet de gemeente dat toch oplossen?

Nee, als de verstopping zit in de buis die naar je huis loopt, ben je zelf verantwoordelijk. Voor de reparatie en voor de kosten.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is hét eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De gemeente heeft ook een rol in het beheer van de kwaliteit van het grondwater.

Inwoners

Ook de inwoners van Moerdijk hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer.

  • Riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. U kunt helpen verstoppingen in het riool te voorkomen: 'Wat mag er wel en niet door het riool gespoeld worden?'

  • Grondwater

Als eigenaar van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op eigen terrein

Meer weten over de riolering in de gemeente Moerdijk en wat je kunt doen om problemen te voorkomen? Kijk op de pagina van het Waterloket