Gemeenteraad

Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

Lees verder

Vergaderdata en vergaderstukken bekijken

Besluiten, ingekomen stukken, vergaderstukken, uitzending gemeenteraad bekijken

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Moerdijk

U kunt invloed uitoefenen door een voorstel te plaatsen op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad.

Kom alles te weten over politieke besluitvorming, invloed en financiƫn en meld u aan voor deze gratis cursus.