Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeente­raad worden elke vier jaar gekozen.

Lees verder

Vergaderdata en vergaderstukken bekijken

Besluiten, ingekomen stukken, vergaderstukken, uitzending gemeenteraad bekijken

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Moerdijk

U kunt invloed uitoefenen door een voorstel te plaatsen op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad.

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Moerdijkse gemeenteraad 2018.