Gemeenteraad

Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

Lees verder

Vergaderdata en vergaderstukken bekijken

Besluiten, ingekomen stukken, vergaderstukken, uitzending gemeenteraad bekijken

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Moerdijk

Beluister hier live of naderhand de vergadering van de gemeenteraad of raadscommissies.

U kunt invloed uitoefenen door een voorstel te plaatsen op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad.