Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeente­raad worden elke vier jaar gekozen.

Lees verder

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Moerdijkse gemeenteraad 2018.

Vergaderdata en vergaderstukken bekijken

Besluiten, ingekomen stukken, vergaderstukken, uitzending gemeenteraad bekijken

Raadsleden, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

U kunt invloed uitoefenen door een voorstel te plaatsen op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad.