Gemeenteraad

Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

Lees verder

Dit jaar stopt burgemeester Jac Klijs. De gemeenteraad van Moerdijk is dus op zoek naar een nieuwe burgemeester!

Vergaderdata en vergaderstukken bekijken

Besluiten, ingekomen stukken, vergaderstukken, uitzending gemeenteraad bekijken

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Moerdijk

Luister hier live of later naar de vergadering van de gemeenteraad of raadscommissies.