Gladheid

Strooiroutes, wanneer strooien we en tips om gladheid tegen te gaan.

Temperaturen onder nul en kans op neerslag in de vorm van ijzel en/of sneeuw? Dan rukken de medewerkers van de Buitendienst uit om mogelijke gladheid te voorkomen. Daarbij staat de veiligheid van de weggebruikers in Moerdijk steeds centraal. Dat betekent preventief zout strooien voordat het echt glad kan worden, en zo nodig meerdere malen sneeuw schuiven.

Strooiroutes

Strooiroutes op 1 kaart (11 MB)

Wanneer strooien?

De gladheidcoördinator van de Buitendienst van de gemeente Moerdijk neemt de beslissing om in actie te komen. Dat doet hij op basis van de weersverwachting van Meteoconsult, de resultaten van metingen van de twee eigen meetstations (waar onder andere temperatuur en het vocht- en zoutgehalte van het wegdek worden geregistreerd) en na overleg met de speciale meteoroloog die 24/7 ter beschikking staat. De acht medewerkers van de Buitendienst die calamiteitendienst hebben worden vervolgens opgeroepen.

Waar strooien?

Zo snel mogelijk rijden de medewerkers daarna uit om acht routes in de gemeente Moerdijk te strooien. Totaal gaat het om 259, 5 kilometer. Gemiddeld neemt dat 2,5 uur per route in beslag (exclusief op- en afbouw en schoonmaken van materialen). Wanneer de omstandigheden extreem zijn (bijvoorbeeld aanhoudende ijzel of sneeuwval) dan pakt de ploeg een aantal zogenaamde B-routes mee. Dat zijn winkelgebieden, trappen, bushaltes en de omgeving van bejaardenwoningen en zorgcentra. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk te voorkomen dat weggebruikers van een gestrooid weggedeelte op een niet-gestrooid weggedeelte terechtkomen, en binnen de bebouwde kom maximaal 500 meter moeten overbruggen om op een gestrooide weg te komen.

Onvoldoende verspreid en vermengd

Hoe goed het nat zout ‘werkt’ is erg afhankelijk van hoeveel voertuigen er overheen rijden. Weinig verkeer? Dan zal het zout veel minder kans krijgen om goed in te werken, omdat het onvoldoende wordt verspreid en dus vermengd. Dat is de reden waarom sneeuw en ijzel juist op wegen in woonwijken en buitengebieden en fietspaden moeilijker onder controle te krijgen is. Hier rijdt immers minder verkeer.

Tips om gladheid tegen te gaan

  • Houd de toegang voor en naar uw woning sneeuwvrij
  • Bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en daarna strooien
  • Houd goten en rioolputten vrij van sneeuw
  • Haal tijdig voldoende strooizout in huis (verkrijgbaar bij veel winkels en benzinestations)
  • Denk aan het milieu: weinig strooizout is al voldoende
  • Strooi zout op plekken waar gelopen of gereden wordt