Jaaroverzicht Bestuurskosten

De bestuurskosten die burgemeester en wethouders jaarlijks maken.

In het kader van openheid en transparantie publiceren burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk jaarlijks hun bestuurskosten op deze website.

Onkostenvergoeding

Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt. Voor voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn noch zuiver privé, ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland maandelijks een onkostenvergoeding. Uit die onkostenvergoeding moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis, vakliteratuur, bureaukosten en zakelijke giften betalen. De hoogte van de onkostenvergoeding is vastgesteld in de rechtspositiebesluiten voor burgemeesters en wethouders.

2016

Voor het jaar 2016 gelden de volgende bedragen (Bij parttime bestuurders is de onkostenvergoeding naar rato):

 
Ambtstoelage burgemeester € 380,65 netto per maand
Onkostenvergoeding wethouders € 350,19 netto per maand

2015

Voor het jaar 2015 gelden de volgende bedragen (Bij parttime bestuurders is de onkostenvergoeding naar rato):

 
Ambtstoelage burgemeester € 378,38 netto per maand
Onkostenvergoeding wethouders € 348,11 netto per maand

Algemene bestuurskosten

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten maken, zogenaamde algemene bestuurskosten. Dit zijn kosten ten aanzien van voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de burgemeester of wethouder. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen buiten de organisatie waaronder reis- en verblijfsvoorzieningen, cursussen, opleidingen en congressen, functionele lunches en diners buitenshuis. Ook vallen hieronder kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging.

Uitgaven algemene bestuurskosten 2016

 
Contributies en lidmaatschappen € 2.315,70
Cursussen, congressen en opleidingen € 8.009,60
Functionele lunches en diners buitenshuis € 164,30
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen  € 7.199,66

In onderstaande tabel is per bestuurder een verdere specificatie gegeven van de uitgaven 

 
Soort Burgemeester J.P.M. Klijs Wethouder E. Schoneveld Wethouder J.J. Kamp Wethouder T.H.R. Zwiers Wethouder F.P. Fakkers
Functionele lunches en diners buitenshuis  € 164,30        
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen  € 2.603,48 € 1.224,44 € 1.226,96 € 1.636,30 € 508,48
 
 

Uitgaven algemene bestuurskosten 2015

 
Contributies en lidmaatschappen € 2.065,70
Cursussen, congressen en opleidingen € 11.116,90
Functionele lunches en diners buitenshuis € 418,15
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen  € 7.460,35

In onderstaande tabel is per bestuurder een verdere specificatie gegeven van de uitgaven 

 
Soort Burgemeester J.P.M. Klijs Wethouder E. Schoneveld Wethouder J.J. Kamp Wethouder T.H.R. Zwiers Wethouder F.P. Fakkers
Functionele lunches en diners buitenshuis  € 21,50     € 396,65  
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen  € 3.038,88 € 1.091,16 € 885,92 € 1.697,63 € 746,76

De onderliggende facturen liggen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis.