Mantelzorgtest verlicht (zorg)taken van mantelzorgers

Geplaatst: 13-11-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Nederland kent steeds meer mantelzorgers: mensen die tijdelijke gedurende bijvoorbeeld drie maanden of langer vrijwillig ondersteunen in de zorg voor een naaste. Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze allemaal doen: koken, wassen en strijken, chauffeuren of administratie. Maar onbewust kan teveel ‘zorg’ leiden tot overbelasting van de mantelzorger zelf. Zorgverzekeraar CZ is daarom met ondersteuning van het ministerie van VWS in drie gemeenten (Moerdijk, Tilburg en Breda) een pilot gestart met de Mantelzorgtest. 

Mantelzorg in Moerdijk 

Ruim 1 op de 5 inwoners in de gemeente Moerdijk is mantelzorger. Van deze groep is 10% zwaarbelast. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Als gemeente samen met onze partners, zoals Mantelzorg Moerdijk en zorgverzekeraar CZ, hebben we groot respect voor onze mantelzorgers. We willen dan ook graag de mantelzorgers ondersteunen waar nodig. Als gemeente Moerdijk bevelen wij onze mantelzorgers de mantelzorgtest van harte aan. Door de test krijgen mantelzorgers inzicht in welke van hun taken zij ondersteund zouden willen worden door ons of één van de andere partners. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij administratieve taken of huishoudelijke taken. 

“Deze online test helpt mantelzorgers om beter de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf”, licht wethouder Eef Schoneveld toe. Eef Schoneveld: “Daarnaast biedt de Mantelzorgtest een lokaal hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen.” De Mantelzorgtest voor Moerdijk is te vinden op moerdijk.mantelzorgtest.nl.

Eenvoudige online test geeft inzicht én hulp

De Mantelzorgtest bestaat uit een online vragenlijst. De mantelzorger geeft aan hoeveel tijd hij of zij per week besteedt aan (zorg)taken voor een naaste. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, wassen en strijken, koken, vervoer regelen of het verrichten van allerlei klusjes als boodschappen of administratie.

“Met de Mantelzorgtest geven we mantelzorgers inzicht in de taken die ze vaak uitvoeren en de belasting die het hen geeft”, legt Mijke Buijs, programmamanager zorginnovatie bij CZ uit. “Mantelzorgers ontvangen daarop direct een hulpadvies. Dat kan bijvoorbeeld een advies zijn om voor de administratie een vrijwilliger van Ons Moerdijk in te schakelen zodat er meer tijd over blijft voor andere mantelzorgtaken”, vervolgt Buijs. 

Mijke Buijs: “Samen met lokale, regionale en landelijke partners kijken we continue of de uitkomsten van de test aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers. Indien nodig ontwikkelen we samen een aanvullend hulpaanbod.”

Onbewust van risico’s, onbekend met hulpaanbod

Aangezien mantelzorgers hun (zorg)taken vaak als vanzelfsprekend vervullen, staan ze niet altijd tijdig stil bij het mogelijke risico van overbelasting. Of ze zijn er (nog) niet van overtuigd dat tijdig hulp inschakelen verstandig is. Daarnaast hebben mantelzorgers regelmatig het idee dat zij de enige zijn die voor hun naaste kunnen of mogen zorgen, of vinden zij het lastig om de hulp van anderen in te roepen. Bovendien zijn mantelzorgers vaak onbekend met het (lokale) hulpaanbod van organisaties die hen (zorg)taken uit handen kunnen nemen.

Meer mantelzorgers: hoe komt dat?

Naast veranderingen in de zorg, heeft de toename van het aantal mantelzorgers te maken met het feit dat mensen langer dan voorheen thuis willen blijven wonen. Oók als ze zorg of hulp nodig hebben. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde in 2016 dat circa 32% van de 16-plussers (ruim vier miljoen Nederlanders) in dat jaar een vorm van mantelzorg aan een naaste gaf. Het gaat dan om (een deel van) de zorg, maar ook om vervoer, administratieve taken of emotioneel steun. 

De Mantelzorgtest is speciaal ontwikkeld door Zorgverzekeraar CZ, met ondersteuning van het ministerie van VWS en in samenwerking met de gemeenten Moerdijk, Tilburg en Breda en lokale zorginstellingen en hulpaanbieders.