Mijn Moerdijk

De gemeente Moerdijk biedt een deel van haar dienstverlening digitaal aan, waardoor u een aantal zaken snel en makkelijk digitaal kunt raadplegen en direct kunt regelen. Wij verbeteren doorlopend onze dienstverlening naar u. 'Mijn Moerdijk' is een belangrijke stap hierin.

Uw persoonlijke internetpagina: 'Mijn Moerdijk'

'Mijn Moerdijk' is uw persoonlijke internetpagina (PIP). U logt op deze pagina in met uw persoonlijke DigiD-gegevens (bedrijven met eHerkenning). 

Persoonlijke internetpagina op Mijn Moerdijk

Op 'Mijn Moerdijk' vindt u:

 • uw persoonlijke gegevens voor zover deze bekend zijn bij de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adresgegevens
 • uw zaken; alle (aan)vragen of meldingen (van de onderstaande producten/diensten) die u via DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven) bij de gemeente heeft gedaan, of die nog lopen.

Naast het raadplegen van gegevens, kunt u ook:

 • uw e-mailadres en telefoonnummer wijzigen
 • een bericht sturen met een vraag over uw zaak
 • documenten veilig uploaden.

U kunt uw (aan)vraag of melding altijd terugvinden in uw persoonlijke internetpagina. U logt in op 'Mijn Moerdijk' en vindt uw (aan)vraag of melding onder ‘mijn zaken’. U kunt hier de voortgang van uw (aan)vraag of melding bekijken. U ziet dan bijvoorbeeld of de gemeente uw (aan)vraag of melding al in behandeling heeft genomen en of de (eventuele) documenten die u heeft bijgevoegd al zijn getoetst. Heeft u nog een vraag over uw (aan)vraag of melding, of wilt u een opmerking maken, dan kunt u dit doen via uw berichten op 'Mijn Moerdijk'. Uw vraag komt dan rechtstreeks bij de juiste persoon: de ambtenaar die uw (aan)vraag of melding behandelt.

Let op: u kunt dus alleen inloggen op Mijn Moerdijk wanneer u één van onderstaande producten of diensten heeft aangevraagd.

Welke (aan)vragen en meldingen kan ik via 'Mijn Moerdijk' volgen?

U kunt (nog) niet alle (aan)vragen en meldingen volgen. Op dit moment kan dat voor deze producten en diensten:

 • Subsidieaanvraag verenigingen
 • Subsidieaanvraag muziekonderwijs
 • Rechten betrokkenen AVG
 • Algemeen contactformulier
 • Evenementensubsidie
 • Bewonersontheffing blauwe zone centrum Zevenbergen
 • Tijdelijke ontheffing blauwe zone centrum Zevenbergen
 • Duplicaat bewijskaart blauwe zone centrum Zevenbergen
 • Aanvraag leerlingenvervoer
 • Bezwaarschrift
 • Klacht
 • Stimuleringsregeling duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid
 • Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties
 • Inwonersinitiatief
 • Klacht leerlingenvervoer
 • Wijziging leerlingenvervoer
 • Bewonersontheffing (1e aanvraag) parkeerschijfzone vesting Willemstad
 • Bewonersontheffing (verlenging) parkeerschijfzone vesting Willemstad
 • Duplicaat bewijskaart parkeerschijfzone vesting Willemstad (voor bewoners)
 • Tijdelijke ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad (voor bewoners)
 • Ontheffing voor bedrijven (1e aanvraag) parkeerschijfzone vesting Willemstad
 • Ontheffing voor bedrijven (verlenging) parkeerschijfzone vesting Willemstad
 • Duplicaat bewijskaart parkeerschijfzone vesting Willemstad (voor bedrijven)
 • Tijdelijke ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad (voor bedrijven)
 • Aanvraag toeslag peuteropvang
 • Wijziging toeslag peuteropvang
 • Stopzetting toeslag peuteropvang
 • Gezondheidsverklaring rijbewijs
 • Ontheffing geslotenverklaring motorvoertuigen vesting Willemstad (toegangspas particulieren)
 • Ontheffing geslotenverklaring motorvoertuigen vesting Willemstad (toegangspas bedrijven)
 • Extra toegangspas motorvoertuigen vesting Willemstad (particulieren)
 • Extra toegangspas motorvoertuigen vesting Willemstad (bedrijven)
 • Verklaring vermissing toegangspas vesting Willemstad
 • Aanvraag gebruik geveltuin of boomtuin
 • Aanvraag huur volkstuin
 • Aanvraag huur/koop gemeentegrond
 • Eenmalige collectevergunning
 • Aanvraag voorlopige budgetsubsidie
 • Aanvraag vaststelling budgetsubsidie
 • Evenementensubsidie Volksfeesten
 • Tegemoetkoming planschade
 • Rioolaansluitingsverzoek
 • Aanvraag grafuitgifte
 • Vergoeding onderhoud AED
 • Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona
 • Aanvraag plaatsen grafbedekking
 • Kavel Waterwijk Fijnaart fase 3 en 4
 • Starterslening
 • Tegemoetkoming bekostiging voorschoolse educatie
 • Tegemoetkoming toezicht CoronaToegangsBewijs (CTB)
 • Subsidie Klimaatbestendig Moerdijk
 • Overschrijving rechthebbende graf
 • Aanvraag huisvesting arbeidsmigranten
 • Contactformulier WOO-verzoek
 • Melding gebruik openbare ruimte
 • Melding incidentele festiviteiten
 • Ruimtelijk initiatief
 • Aanwezigheidsvergunning speelautomaten
 • Loterijvergunning
 • Klein kansspel
 • Reiskostenvergoeding Oekraïense vluchtelingen
 • Aanvraag leefgeld Oekraïense ontheemden
 • Aanvraag ontheffing winkeltijden
 • Evaluatie huwelijk/partnerschappen
 • Aanvraag standplaatsvergunning
 • Inventarisatie energielasten 2022-2023
 • Wijziging leefgeld Oekraïense ontheemden
 • Marktplaatsvergunning
 • Aanvraag hand- en spandiensten

Indien u uw (aan)vraag of melding kunt volgen op 'Mijn Moerdijk' dan heeft u bij het digitaal indienen van uw (aan)vraag of melding hier bericht van gehad via de mail.