Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied in de gemeente Moerdijk gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden, zoals woonhuizen.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • een kaart
  • regels voor gebruik en bebouwing
  • uitleg over wat wel en niet mag

Ruimtelijkeplannen.nlĀ 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels te vinden van diverse gemeenten in Nederland. Alle ruimtelijke plannen van de gemeente Moerdijk die vanaf 1 januari 2010 in procedure worden gebracht zijn in te zien op deze website.