Bestemmingsplan

Waar mag u bouwen? En hoe gebruikt u grond en gebouwen? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

Alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Moerdijk, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl

Momenteel ter inzage

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied in de gemeente Moerdijk gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden, zoals woonhuizen.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • een kaart
  • regels voor gebruik en bebouwing
  • uitleg over wat wel en niet mag

Meer onderwerpen