Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook hoe grond en gebouwen worden gebruikt. Hier kunt u de bestemmingsplannen raadplegen van de gemeente Moerdijk.

Ruimtelijkeplannen.nlĀ 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels te vinden van diverse gemeenten in Nederland. Alle ruimtelijke plannen van de gemeente Moerdijk die vanaf 1 januari 2010 in procedure worden gebracht zijn in te zien op deze website.