Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied in de gemeente Moerdijk gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden, zoals woonhuizen.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • een kaart
  • regels voor gebruik en bebouwing
  • uitleg over wat wel en niet mag

Bestemmingsplan inzien

Alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Moerdijk, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website: Ruimtelijkeplannen.nl.

Deze instructievideo (link naar youtube) legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen kunt vinden.

Meer onderwerpen