Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u de woning niet volledig financieren met een hypotheek en (eventueel) eigen geld? Misschien komt u dan in aanmerking voor een starterslening.

Wie kan een aanvraag doen?

 • U bent tussen de 18 en 35 jaar, heeft verblijfsrecht en woont in Nederland
 • U heeft nog niet eerder een eigen koophuis gehad
 • U bent tussen de 18 en 45 jaar, heeft verblijfsrecht en woont in de gemeente Moerdijk. U heeft minimaal 1 jaar zelfstandig in een sociale huurwoning gewoond. Dit kunt u aantonen door een schriftelijk, getekend huurcontract. De sociale huurwoning moet vrijkomen voor verhuur zodra u gaat verhuizen
 • Bij 2 aanvragers hoeft slechts 1 aanvrager aan de eisen te voldoen. Beide aanvragers mogen alleen niet eerder een eigen koophuis gehad hebben 
 • U heeft niet eerder een koopwoning gehad
 • U moet zelf in de woning gaan wonen
 • U heeft een, door beide partijen, ondertekend (voorlopig) koopcontract
 • De maximale koop/aanneemsom mag niet hoger zijn dan de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kostengrens. Ga voor de actuele kostengrens naar de website van het nhg 
 • De eerste hypotheek (van de bank) en de tweede hypotheek (de starterslening) moeten worden verstrekt onder de NHG garantie
 • De maximale starterslening is 20% van de verwervingskosten tot maximaal €40.000

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u zelf kunt lenen bij de bank. De hoogte van de lening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar
 • De looptijd is maximaal 30 jaar
 • De eerste 3 jaar betaald u geen rente en aflossing. Na het derde jaar betaalt u dit wel als uw inkomen voldoende is. Is uw inkomen niet voldoende dan kunt u een hertoets aanvragen bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
 • De starterslening bestaat uit een annuïtair deel én een leningsdeel dat oploopt (combinatielening).
 • De lening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden

Aanvragen: gratis.

Afsluiten: u betaalt afsluitkosten. Bekijk hiervoor het kostenoverzicht van de SVn.

Werkwijze

 • U vraagt de starterslening online aan
 • Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening bij de SVn aanvragen.
 • U moet de lening binnen 8 weken aanvragen anders is de toewijzingsbrief niet meer geldig
 • De SVn controleert uw financiële situatie en stelt de hoogte van de starterslening vast 

Benodigde documenten 

 • Door beide partijen ondertekend (voorlopig) koop/aanneemovereenkomst
 • Voorlopige hypotheekberekening van een erkend hypotheekadviseur. Hieruit moet blijken: 
  • Wat uw totale financieringsbehoefte is
  • Wat u met uw eigen inkomen maximaal kunt lenen
  • Hoeveel u aan eigen geld inlegt
  • Maximale hypotheek op basis van inkomen en lasten
  • Maximale hypotheek op basis van onderpand en lening
  • Maximale hypotheek op basis van NHG voorwaarden
 • Uw huurcontract (indien van toepassing)

Online aanvragen