Dementie

Casemanager, Alzheimercafé, 10-signalenkaart, meldpunt.

Hoe spreek ik iemand aan die verward is? Hoe kan ik iemand helpen die de weg kwijt is? Wat moet ik wel doen en wat juist niet? Dit zijn vragen die steeds vaker zullen voorkomen met het groeiend aantal mensen met dementie. Samen met lokale organisaties bereidt gemeente Moerdijk zich hierop voor door zich aan te sluiten bij de landelijke beweging om Nederland dementievriendelijk te maken. Vanaf dit jaar vinden diverse activiteiten plaats om ondernemers, verenigingen en inwoners bewust te maken van signalen om dementerenden te herkennen en van wat zij kunnen doen om te helpen.

Moerdijk en dementie

Het aantal dementiepatiënten in Moerdijk stijgt naar verwachting naar 660 in 2020, en bijna 1.000 in 2030. Deze cijfers betekenen echter ook dat een nog veel groter aantal familieleden, vrienden en buren eveneens te maken hebben of krijgen met de gevolgen van dementie. Gemeente Moerdijk is zelf al op een aantal manieren bezig om inwoners met dementie waar mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld in samenwerking met o.a. Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraar CZ, Thebe en Surplus, waarbij elke organisatie vanuit de eigen kracht hulp biedt. Maar ook zijn er gratis trainingen voor mantelzorgers gegeven: ‘Hoe ga ik om met dementie?’

Casemanager dementie

De casemanager dementie is gespecialiseerd in dementie bij ouderen. Hij of zij helpt ouderen met dementie en de mensen die hen verzorgen en begeleiden (mantelzorgers). De casemanager dementie:

  • geeft informatie over de verschijnselen van (beginnende) dementie;
  • ondersteunt bij het komen tot een vroegtijdige diagnose;
  • geeft praktische adviezen over de omgang met dementie;
  • behartigt de belangen van de oudere met dementie en diens familie;
  • stelt samen met de betrokkenen een zorgplan op;
  • verwijst naar de juiste instanties;
  • geeft ouderen met dementie en mantelzorgers (emotionele) steun bij het omgaan met dementie.

Wilt u graag meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met één van onze casemanagers dementie (gemeente Drimmelen, Moerdijk en Halderberge):
Anneke Farag, casemanager dementie Moerdijk via 06 10938596            
Mariëlle van de Wiel, casemanager dementie Moerdijk via 06 20362145 

Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen

Het Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elk maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie, onder leiding van een deskundige gespreksleider. Goede informatie over het ziektebeeld en de hulpmogelijkheden is belangrijk en kan steun bieden. Naast het verkrijgen van informatie geeft het café de gemoedelijkheid van een echt café waarbij ontmoeting centraal staat. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Het Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, Surplus, de Wijngaard, Thebe, SWO, HOOM, gemeenten Drimmelen en Moerdijk.

Trainingen en 10-signalenkaart

Het afgelopen jaar zijn er trainingen gegeven om professionals bij te scholen en om ondernemers te informeren. Verder is er een 10-signalenkaart (586 kB) ontwikkeld. Hiermee kunnen de eerste signalen van dementie herkend worden. Deze kaarten worden op verschillende locaties in de gemeente verspreid, zoals buurtcentra, bibliotheken, Huizen van de Wijk. De 10-signalenkaart is ook naar alle 65-plussers in onze gemeente gestuurd.

Telefonisch meldpunt

Aanvullend op de 10-signalenkaart is er een telefonisch meldpunt in het leven geroepen via telefoonnummer 0168 - 331885. Als iemand één van de signalen van dementie herkent of een niet-pluis gevoel heeft, dan kan dit telefoonnummer gebeld worden. Deze oproep komt terecht bij één van de deelnemende zorginstanties, die de melding gaan onderzoeken. Zo worden signalen tijdig gesignaleerd en kunnen er adequaat acties uitgezet worden.

Online seminar van CZ

Zorgverzekeraar CZ organiseert regelmatig gratis online seminars over dementie. Deze seminars zijn voor iedereen te volgen via de tablet, computer of smartphone. Bij elk seminar staat een ander onderwerp centraal. Bijvoorbeeld over het herkennen van dementie, maar ook over het omgaan met iemand met dementie. U krijgt advies van experts over hoe u uw zorgen bespreekbaar maakt en handige tips van andere mantelzorgers. Wanneer er een online seminar gehouden wordt, wordt dit bekend gemaakt via onder andere de sociale media van CZ en gemeente. De online seminars kunt u terugkijken via www.cz.nl/seminars.

Informatieavonden voor bedrijven en verenigingen

Er zijn diverse informatieavonden over dementie georganiseerd. Deze informatieavonden waren specifiek gericht op ondernemers, winkeliers en verenigingsleden, omdat die regelmatig te maken hebben met personen die de eerste signalen van dementie vertonen. Doordat deze signalen niet herkend worden, kan dit leiden tot irritatie of onbegrip. Voor verenigingsleden, ondernemers of winkeliers kan het dus goed zijn om wat meer kennis op te doen over dementie. Het doel van de informatieavonden was om de eerste signalen van dementie te herkennen en te leren hoe men iemand die tekenen van dementie vertoont het beste kan benaderen. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk ondernemingen in Moerdijk ‘dementievriendelijke onderneming’ laten worden.

Samenwerking

Gemeente Moerdijk, Zorgverzekeraar CZ, Surplus, Thebe, TWB, Alzheimer Nederland, Bibliotheek VANnU en regionale huisartsen maken samen werk van Dementievriendelijk Moerdijk.

Meer info

Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl of op de landelijke campagne website ‘laat ze niet staan’ www.samendementievriendelijk.nl