Klacht, schade of bezwaar

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Of wilt u een bezwaar of klacht indienen?

Lees verder

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij bijvoorbeeld nalatigheid en achterstallig onderhoud of onrechtmatig handelen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen.