Klacht, bezwaar of zienswijze

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Of wilt u een bezwaar of klacht indienen?

Lees verder

 • Zienswijze indienen

  Als u het niet eens bent met een voorgenomen plan of een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u in sommige gevallen een zienswijze indienen. U kunt hiervoor een digitaal formulier gebruiken.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij bijvoorbeeld nalatigheid en achterstallig onderhoud of onrechtmatig handelen

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Klacht over behandeling gemeente

  Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing op alle aanvragen en bezwaarschriften bij de gemeente. Wanneer u een bezwaarschrift indient bij de gemeente of een aanvraag indient......