Duurzaam Moerdijk

We kunnen er niet omheen; de klimaatverandering. Om droge voeten te houden zijn we in Moerdijk aan de slag. We kiezen voor schone energie (zoals windenergie, zonne-energie) in plaats van vervuilende fossiele energie (aardolie, aardgas, steenkool) en proberen de gevolgen van de klimaatverandering in te dammen. Al met al gebeurt er ontzettend veel.

Windenergie in Moerdijk

Windenergie is schoon en onuitputtelijk. Het is een belangrijk alternatief voor vervuilende fossiele brandstoffen. Moerdijk levert een bijdrage aan het opwekken van windenergie, zodat doelstellingen van de rijksoverheid en provincie haalbaar zijn. Maar we hebben ook onze eigen doelstellingen. Wat betekent dit concreet voor windenergieprojecten in en om Moerdijk?

Lees meer over Windenergie in Moerdijk

Zonne-energie in Moerdijk

Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie. Daarom willen we in Moerdijk ons aandeel leveren in het opwekken van zonne-energie. Maar niet alleen de grote projecten in de vorm van zonneparken en -weides tellen. Ook als inwoner kun je het verschil maken met bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak en een zonneboiler in huis.

Lees meer over "Zonne-energie in Moerdijk"

Aardgasvrij wonen in 2050

De meeste inwoners van Moerdijk koken en verwarmen hun woning nog met aardgas. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld gaan worden. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Gemeenten hebben de regierol gekregen bij deze aanpak. Daarvoor moeten zij voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Moerdijk dus ook.

Lees meer over "Aardgasvrij wonen in 2050"

Heter, natter & droger: we bereiden ons voor

De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar: bijvoorbeeld extreme hitte, droogte en vaker hardere regenbuien. De gemeente Moerdijk wil zich hierop voorbereiden om te zorgen dat we de overlast daarvan kunnen beperken.

Lees meer over "Heter, natter & droger: we bereiden ons voor"

Wat doet de gemeente?

De gemeente Moerdijk maakt zich op allerlei manieren sterk tegen klimaatverandering. Dat doen we door beleid, projecten die inwoners en ondernemers helpen om te verduurzamen en door het verduurzamen van onze eigen organisatie.

Lees meer over "Wat doet de gemeente?"

Verduurzamen in jouw dorp of stad

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid in de elf dorpen en stadjes in onze gemeente. Inwoners die samen initiatief nemen om te verduurzamen bijvoorbeeld. Of samen aan de slag gaan om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken.

 Lees meer over "Verduurzamen in jouw dorp of stad"

Zelf aan de slag

Natuurlijk kun je ook zelf duurzaam aan de slag. Als inwoner, ondernemer of vereniging. Zicht krijgen op je energieverbruik, energiebesparende maatregelen nemen, je woning, pand of tuin aanpassen: er zijn talloze mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. Vaak kun je profiteren van financiële regelingen en subsidies.

Kijk hieronder wat we voor een inwoner, vereniging of bedrijf kunnen betekenen.

Inwoner

Sportverenigingen

Bedrijven

Duurzaam idee?

Heb je zelf een duurzaam idee? Als inwoner, vereniging of ondernemer? En wil je dat er iemand meedenkt over je project? Of wil je helpen? Neem dan contact op met Pieter Heesbeen, projectleider energietransitie bij gemeente Moerdijk. Hij kan je op weg helpen of in contact brengen met de juiste mensen of organisaties.

Neem contact op via info@moerdijk.nl t.a.v. Pieter Heesbeen of via telnr. 14 0168.

Koolstofboeren of Carbon Farming: hoe werkt het?

Ons klimaat verandert snel. Door industrie, transport en landbouw komt er steeds meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. De negatieve gevolgen? Opwarming van de aarde, een stijgende zeespiegel én milieuvervuiling. Lokale boeren en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om CO2 te verminderen: ontdek meer over Carbon Farming ofwel Koolstofboeren op de website dichterbijdeboerderij.nl

Nieuws

Column Wethouder Désirée Brummans ‘Vitamine geluk’, maar niet zonder zorgen

woensdag 23 juni 2021

De zon schijnt, de natuur is op haar mooist, boeren zijn aan het hooien en ja, we mogen gelukkig weer een terrasje pakken. Hoe fijn is dat om met elkaar van het mooie weer te kunnen genieten? ‘Vitamine......