Aardgasvrij wonen in 2050

De meeste inwoners van Moerdijk koken en verwarmen hun woning nog met aardgas. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld gaan worden. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Gemeenten hebben de regierol gekregen bij deze aanpak. Daarvoor moesten zij voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Moerdijk dus ook.

Verwarmen en koken zonder gas: hoe gaan we dat doen?

In 2050 moeten we dus van het aardgas af zijn. Dat betekent dat koken elektrisch wordt. Dat betekent ook betere isolatie, zeker voor oudere woningen. En uiteindelijk betekent het een andere manier om onze huizen te verwarmen.

Bijvoorbeeld met een warmtepomp, duurzaam gas en/of met een warmtenet. Hoe we dat in Moerdijk het beste kunnen aanpakken leggen we vast in de Transitievisie Warmte.

Stap voor stap

De overstap naar uiteindelijk aardgasvrij wonen is niet makkelijk. Daarom hebben we eerst een plan gemaakt. Hierin staat hoe we in Moerdijk stap voor stap naar aardgasvrij wonen in 2050 willen gaan. Dit plan is de Transitievisie Warmte. Met deze Transitievisie Warmte wordt per buurt duidelijk wat goede alternatieven voor aardgas zijn in Moerdijk. En het wordt duidelijk in welke buurten we zouden kunnen beginnen met de eerste stappen. We helpen je zo met informatie over wat je kan doen om ook uiteindelijk aardgasvrij te worden.

Dowloads

Meer informatie

Veel meer informatie en hoe we ervoor staan vindt u op onze projectpagina.

Naar een aardgasvrije gemeente Moerdijk

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen.
Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam.
In het klimaatakkoord hebben we daarom afgesproken dat gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.
Gemeente Moerdijk bereidt zich ook voor op deze overgang.
We gaan onze gebouwen anders en duurzaam verwarmen en zonder aardgas koken.
Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.
Daarom gaan we zorgvuldig en stapsgewijs te werk.
We beginnen met een onderzoek naar de huidige situatie en de mogelijkheden.
En we brengen brengen in kaart hoe - en in welke volgorde - buurten het beste kunnen overstappen.
Efficiënt en betaalbaar.
Alle plannen van de gemeente komen samen in een Transitievisie Warmte.
Deze visie geeft houvast bij de overstap naar een aardgasvrije gemeente.
Elke gemeente in Nederland moet zo'n plan uiterlijk eind 2021 klaar hebben.
Voor de meeste mensen verandert er nu dus nog even niks.
Maar we moeten er wel over nadenken.
Samen gaan we voor een aardgasvrije toekomst.
Een duurzame toekomst.
Dat kunnen we niet zonder u, als inwoner of ondernemer.
Wat vindt u belangrijk bij deze overstap?
Laat het ons weten.
Kijk op onze website www.moerdijk.nl/aardgasvrij.