Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Moerdijk eruit in 2040? Hoe willen we dan wonen? Blijven de dorpen herkenbaar? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Kunnen bedrijven uitbreiden? Krijgt duurzaamheid een belangrijkere rol? Op dit soort vragen geeft de omgevingsvisie antwoord. Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Ook bevat de omgevingsvisie de kaders en uitgangspunten voor nieuwe initiatieven en plannen. Aan de hand van een uitgebreid proces (verkennen, koers bepalen, ontwikkelen omgevingsvisie) is met brede afstemming met onder meer inwoners, ondernemers en betrokken organisaties tot vaststelling van Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 gekomen op 14 december 2023.

Onderwerpen

  • Opbouw omgevingsvisie

    Op deze pagina leest u uit welke onderdelen de Omgevingsvisie is opgebouwd.

  • Thema's Omgevingsvisie

    In de Omgevingsvisie worden ambities uitgesproken en waar mogelijk al keuzes gemaakt. Om een beeld te krijgen bij de thema’s die hierbij aan bod komen, hieronder enkele relevante punten uitgelicht (niet uitputtend):

  • Documenten

  • Contact

    Stel gerust vragen