Enquête: wat is uw woonbehoefte?

De gemeente Moerdijk gaat de komende jaren op een aantal plaatsen nieuwe woningen bouwen, om zo iets te doen aan het tekort aan woningen. De locatie Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek is één van die plaatsen. Volgens de voorlopige plannen kunnen we daar 10 tot 25 woningen realiseren. Voordat we eventuele plannen verder uitwerken willen we graag weten wat uw behoefte is als het gaat om wonen en woningbouw. Zo kunnen we zorgen dat concrete plannen straks zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen.

U zou ons erg helpen wanneer u onderstaande vragen wilt beantwoorden en naar ons terugstuurt. Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!

Vragen

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

1. In de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek kunnen er waarschijnlijk 10 tot 25 woningen gebouwd worden. Indien u wenst te verhuizen naar deze locatie naar wat voor soort woning zou dat zijn?
2. Wat is voor u een aanleiding om eventueel te verhuizen? Meerdere antwoorden zijn hier mogelijk
3. Hoe zeker zijn uw verhuisplannen? * *
4. Wilt u verhuizen naar een koopwoning of een huurwoning? * *
5. Als u een koopwoning zoekt, hoeveel mag de koopsom van deze gewenste woning bedragen (vrij op naam / exclusief kosten koper)? * *
6. Hoeveel wilt u netto per maand kwijt te zijn aan woonlasten? Hierbij gaat het om hypotheek of huur? * *
7. Wellicht gaan we als gemeente Moerdijk op de locatie Sporenbergstraat zelf bouwkavels uitgeven. Zou u interesse hebben om uw nieuwe huis zelf te (laten) bouwen? * *
8. De kavels zullen dan waarschijnlijk een vaste diepte hebben van circa 28 meter. Hoeveel meter breed zou u uw kavel willen als u dat zelf zou mogen bepalen? Ga hierbij uit van een grondprijs van € 240,-- per m2 (excl. BTW). De verkoopprijzen worden op het moment van de uitgifte op basis van marktconformiteit bepaald. Aan dit bedrag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9. Rekening houdend met de omgeving en stedenbouwkundige bepalingen is er één inrichting mogelijk. Aan zowel de west- als oostzijde van de nieuw aan te leggen weg kunnen er woningen worden gebouwd. Welke zijde heeft uw eerste voorkeur? * *
10. Waar bent u nu woonachtig? * *
Anti-spam vraag