‘Jeugdigen sterker maken zodat ze op eigen kracht kunnen doorgroeien.’

De uitdaging van Isabelle

Coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) binnen de gemeente Moerdijk: een hele mond vol. Ook nog steeds voor Isabelle Buise (52) die deze functie nu ruim anderhalf jaar heeft. Na een kwart eeuw in de ziekenhuiswereld was het tijd voor een nieuwe baan. In deze baan kan ze alles kwijt. Haar achtergrond als kinderverpleegkundige. Haar leidinggevende ervaring. Haar wens om kinderen en gezinnen te helpen die kampen met lastige sociale situaties.

Vragen

‘Met ons team zorgen we voor vrijwillige jeugdhulpverlening. De ene keer is het een gezin dat zich aanmeldt, de andere keer de jeugdige zelf. Of er is sprake van een doorverwijzing. Stap één: analyse van de hulpvraag. Wat is er precies aan de hand? Opvoedkwestie? Gedragsprobleem? Is dat “probleem” juist normaal gedrag dat bij de leeftijd hoort? Hebben vader en moeder stress, bijvoorbeeld vanwege werk of financiën? Is er thuis een veilige omgeving? Kampt iemand met een verslaving? Aan ons de taak om de juiste vragen te stellen. En vervolgens passende ondersteuning in te schakelen, intern of extern.’

Jeugdprofessionals

‘Ik vertegenwoordig Moerdijk in een samenwerkingsverband met acht andere gemeenten. En ik stuur onze jeugdprofessionals aan. Zij zijn degenen die vaststellen welke concrete hulp nodig is. Spinnen in het web die contacten hebben met alle betrokken partijen. In feite voeren zij de regie. Is ’t een eenvoudige zaak? Dan kunnen mensen terecht bij jongerenwerk “Meer Moerdijk”, het consultatiebureau of de GGD. Zit het ingewikkelder in elkaar? Dan verwijzen we cliënten door naar de gespecialiseerde zorg. Doel: jeugdigen en hun gezinnen sterker maken. Zodat ze op eigen kracht kunnen doorgroeien.’

Spoor

‘Mijn grootste uitdaging? Zorgen dat gezinnen binnen zes weken op het goede spoor zitten. En dat met zo min mogelijk administratieve rompslomp. Idealiter zou ‘t nog sneller moeten. Daarom doet de gemeente tegelijkertijd heel veel aan preventie. Onder het mom van: voorkomen is beter dan genezen. Denk aan het vergroten van de mentale weerbaarheid onder jongeren. Of steunpunten GGZ op scholen.’

Taart

‘Het is een afwisselende baan en ik heb het erg naar mijn zin. Moerdijk is de eerste gemeente waar ik werk en ik vind het indrukwekkend om te zien wat een gemeente allemaal doet en hoe goed dingen geregeld zijn. Qua sfeer: informeel. Fijn en geborgen. En dan heb je nog de gezinnen die je laten weten dat ze écht geholpen zijn: voor mij de kers op de taart. Daar haal ik mijn energie uit. Dus ja, ik blijf hier nog wel even!’