Activiteiten voor kinderen en volwassenen

Er zijn diverse regelingen op het gebied van school, sport, cultuur en hobby's voor kinderen en volwassenen

Webshop Meedoen

Sport, cultuur en hobby’s. Dit zijn de extraatjes waar mensen vaak op bezuinigen als ze minder geld hebben. Juist als u geldzorgen heeft, is het goed als u (en uw gezinsleden) kunnen ontspannen. Met de Meedoen regeling krijgt u een bijdrage om bijvoorbeeld een abonnement te nemen op een sportclub, een cursus te volgen of naar het museum gaan. Meer informatie? U gaat dan naar de webshop Meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant. Hier kunt u direct een aanvraag doen. 

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen van leerplichtige leeftijd? Dan komen daar kosten bij kijken zoals bijvoorbeeld voor een fiets, laptop of andere leermiddelen. Dit is belangrijk voor uw kind. Stichting Leergeld Noordwest-Brabant biedt kinderen van 4 t/m 17 jaar uit minimagezinnen binnen gemeente Moerdijk financiële of materiële hulp bij leren. Is uw inkomen niet meer dan 130% van het wettelijk sociaal minimum en komt u niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds of de school? Kijk dan voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sporten is belangrijk. Het Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een professional die u kent, zoals een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. 

Zangles, een instrument leren bespelen, lid worden van de scouting, balletles of dansen – elk kind vraagt er vroeg of laat wel een keer om. Door het Jeugdcultuurfonds komen deze mogelijkheden dichterbij. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Kijk voor een intermediair op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Jarige job

Heeft u kinderen van 4 tot en met 12 jaar en kunt u hun verjaardag niet vieren omdat daar geen geld voor is? Dan kan stichting Jarige Job helpen. Zij geven een verjaardagsbox ter waarde van € 35,00. Kijk op de website van Stichting Jarige Job. Dan komt u terecht bij het aanvraagformulier voor de verjaardagsbox. U kunt de box ook aanvragen bij een vrijwilliger van Stichting Leergeld.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinderhulp is een landelijk fonds dat voorziet in onkosten van kinderen die opgroeien in armoede waar de hulp van andere fondsen en stichtingen stopt. Kijk voor meer informatie op de website van Kinderhulp. Als ouder kunt u zelf geen aanvraag indienen, dit doet een betrokken hulpverlener voor u. Zoals een medeweker sociaal wijkteam of een maatschappelijk werker.

Mbo-studentenfonds

U kunt mogelijk via het Mbo-studentenfonds vergoeding ontvangen voor schoolkosten als u een mbo-opleiding volgt en er sprake is van een laag inkomen. Ook kunt u mogelijk vergoeding ontvangen als er  sprake is van studievertraging door bijzondere omstandigheden of als u lid bent van de studentenraad of vrijwilligerswerk doet voor een maatschappelijke organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. De vergoeding kunt u aanvragen bij uw school.

Stichting Babyspullen

Bent u een aanstaande ouder, of bent u net ouder geworden? En heeft u een inkomen tot 130% van het sociaal minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een pakket van Stichting Babyspullen. Stichting Babyspullen geeft gratis pakketten met babyspullen aan ouders die de spullen voor de baby niet kunnen betalen. Verloskundige praktijk Noctua, het consultatiebureau, Vluchtelingenwerk Moerdijk en het Bravis ziekenhuis zijn intermediair en kunnen voor u een pakket aanvragen.