Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart.

 

Wat komt er?

Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen).

Waar ligt deze locatie?

Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk.

Wat is de laatste stand van zaken?

In juli 2021 is voor het project Kop Roode Vaart een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen Zeeman Vastgoed B.V. en de gemeente Moerdijk waarin afspraken zijn vastgelegd over de realisatie van woningbouw op de projectlocatie aan de Huizersdijk en Generaal Allenweg. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld waarmee woningbouw in dit gebied mogelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van deze binnenstedelijke locatie past binnen de gemeentelijke wens voor extra woningbouw. Het uitgangspunt in het bestemmingsplan is dat de omliggende bedrijven niet beperkt mogen worden in hun bedrijfsvoering als gevolg van de ontwikkeling.

Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Roode Vaart gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van in totaal 80 woningen mogelijk, verdeeld over 45 appartementen, 14 rijwoningen, 12 twee-aan-een-gebouwde woningen en 9 vrijstaande woningen.

Het vastgestelde bestemmingsplan lag vanaf 1 februari 2023 tot en met 14 maart 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Meer informatie over het project Kop Roode Vaart is te vinden op de website van Zeeman Vastgoed.