Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart. Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen) conform vastgestelde stedenbouwkundige verkaveling.

Stand van zaken

Er heeft een studie plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een nieuwe ontwikkeling van de Kop Roode Vaart samen met ontwikkelaar Van Wanrooij. In juni 2019 is geconcludeerd dat het plan, ondanks de intenties van de ontwikkelaar en de gemeente, niet (financieel) haalbaar zou kunnen worden. De intentieovereenkomst tussen de gemeente en Van Wanrooij is derhalve ontbonden. Er heeft zich een nieuwe ontwikkelende partij gemeld die kansen ziet in herontwikkeling. Deze partij, Zeeman Vastgoed uit Hoorn, is eigenaar van het grondgebied aan de Generaal Allenweg. Het college heeft in april 2020 besloten om onder voorwaarden de samenwerking aan te gaan. Tussen Zeeman Vastgoed en de gemeente is hiertoe een intentieovereenkomst gesloten. Uitrol van het project is reeds in proces gebracht, de verwachting is dat hierover in de tweede helft van 2020 meer te melden is.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl