Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart. Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen) conform vastgestelde stedenbouwkundige verkaveling.

Stand van zaken

Op 16 juli 2021 hebben de gemeente Moerdijk en Zeeman Vastgoed de anterieure overeenkomst Kop Roode Vaart ondertekend, nadat de gemeenteraad hierover op 15 juli 2021 een positief besluit heeft genomen.

Zeeman is bereid om uitvoering te geven aan de ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedure (wijzigen van bestemming). In die overeenkomst hebben Zeeman en de gemeente vastgelegd op welke wijze zij invulling willen geven aan het vervolg van de samenwerking. Hierin staan onder andere afspraken over het aantal en type woningen, hoe de woningen en de omgeving er ongeveer uit komen te zien en het vervolgproces.

Het huidige plan voorziet in de realisatie van circa 45 appartementen verdeeld over 3 appartementsgebouwen en 48 zogenoemde grondgebonden woningen, waaronder rij-, twee-onder-een kap- en vrijstaande woningen.

De vervolgstap is het proces tot wijziging van het bestemmingsplan.

Voor informatie over de verkoop van de woningen kan contact worden opgenomen met Zeeman Vastgoed (telefoon: 0229 244 944 of e-mail: info-zv@zeeman.nl).

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl