Open overheid (Woo)

Op 1 mei is in Nederland de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Met als doel om de gemeente transparanter en toegankelijker te maken.

Lees verder

 • Wat houdt de Wet open overheid in?

  Uitleg over wat een Woo-verzoek is, wat voor soort informatie er gedeeld gaat worden en waar u terecht kan met vragen.

 • Woo-contactpersoon

  Contactgegevens voor informatie over de Wet open overheid en de beschikbaarheid van publieke informatie.

 • Woo-verzoek indienen

  Wilt u een verzoek indienen in het kader van de Wet open overheid? Dan kan dit online.

 • Ingediende Woo-verzoeken

  Hieronder vindt u een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022 waarover een besluit is genomen.

 • Beschikbare informatie

  Informatie vanuit de Woo die momenteel al gepubliceerd wordt door de gemeente Moerdijk.