Open overheid (Woo)

Op 1 mei is in Nederland de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Met als doel om de gemeente transparanter en toegankelijker te maken.

Lees verder