Open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Met als doel om de gemeente transparanter en toegankelijker te maken.

Op deze pagina leest u alle informatie over de Woo en de invoering daarvan in de gemeente Moerdijk. 

Lees verder