Mantelzorgwoning

Soms is het nodig dat een mantelzorger dichtbij de persoon woont die hulp nodig heeft. Een mantelzorgwoning kan dan een oplossing zijn. Meestal is voor een mantelzorgwoning geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. U kunt controleren of u mag bouwen zonder vergunning met de vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Doe de vergunningcheck

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen grond. U óf de persoon die u verzorgt woont in de mantelzorgwoning. Er zijn kant-en-klare mantelzorgwoningen of een bestaand huis kan uitgebreid worden met een mantelzorgwoning als aanbouw. Ook kan een bestaande ruimte, bijvoorbeeld een garage, worden omgebouwd tot mantelzorgwoning.

  • U moet kunnen aantonen dat u mantelzorger dan wel mantelzorgbehoevend bent, bijvoorbeeld met een verklaring van de huisarts of wijkverpleegkundige. U kunt het formulier 'mantelzorgverklaring' downloaden en invullen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens mailen naar vh@moerdijk.nl. Wij nemen dan contact met u op.
  • Is de mantelzorg niet meer nodig, dan vervalt de vrijstelling voor de vergunning.
  • Als u de woning wilt blijven gebruiken zonder mantelzorg te verlenen, vraagt u alsnog een vergunning aan. Of u past de woning aan zodat deze niet meer bewoonbaar is.

Deze en andere voorwaarden voor het plaatsen of bouwen zonder omgevingsvergunning vindt u in het Omgevingsloket.

Voor andere vragen over mantelzorgwoning neemt u contact op met de gemeente.

Heeft u een voorstel dat niet aan de voorwaarden voldoet, laat uw bouwplan dan toetsen op haalbaarheid door een principeverzoek in te dienen bij de gemeente.