(Pre-) Mantelzorgwoning

Soms is het nodig dat een mantelzorger dichtbij de persoon woont die hulp nodig heeft. Een mantelzorgwoning bij het eigen woonhuis kan dan een oplossing zijn. Meestal is voor een mantelzorgwoning geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. U kunt controleren of u mag bouwen zonder vergunning met de onderstaande vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Pre-mantelzorgwoning

Het is ook mogelijk een zogenaamde pre-mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen. Door het tijdelijk plaatsen van een pre-mantelzorgwoning kunnen familieleden en zorgbehoevenden langer in de eigen omgeving blijven wonen. De regeling geldt voor familieleden en hulpbehoevenden die 67 jaar of ouder zijn, of als er aantoonbaar sprake is dat binnen tien jaar behoefte is aan intensieve zorg. De hulpbehoevende of de potentiële mantelzorger(s) kunnen dan in alle rust een vergunning voor een pre-mantelzorgwoning voor maximaal tien jaar aanvragen en krijgen, mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Indien binnen deze periode reguliere mantelzorg nodig is, wordt de vergunning omgezet in de vergunningsvrije regeling voor een standaard mantelzorgwoning.

Voor deze vergunningaanvraag zijn leges verschuldigd.

Wat is een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op eigen grond. De mantelzorger óf de persoon die verzorgt wordt, woont in de mantelzorgwoning. Er zijn kant-en-klare mantelzorgwoningen of een bestaand huis kan uitgebreid worden met een mantelzorgwoning als aanbouw. Ook kan een bestaande ruimte, bijvoorbeeld een garage, worden omgebouwd tot mantelzorgwoning.

Doe de vergunningcheck

Aandachtspunten mantelzorgwoning zonder vergunning

  • U moet kunnen aantonen dat u mantelzorger dan wel mantelzorgbehoevend bent, bijvoorbeeld met een verklaring van de huisarts of wijkverpleegkundige. U kunt het formulier 'mantelzorgverklaring' downloaden en invullen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens mailen naar vh@moerdijk.nl. Wij nemen dan contact met u op.
  • Is de mantelzorg niet meer nodig, dan vervalt de vrijstelling voor de vergunning.
  • Als u de woning wilt blijven gebruiken zonder mantelzorg te verlenen, vraagt u alsnog een vergunning aan. Of u past de woning aan zodat deze niet meer bewoonbaar is.

Deze en andere voorwaarden voor het plaatsen of bouwen zonder omgevingsvergunning vindt u in het Omgevingsloket.

Voor andere vragen over mantelzorgwoning neemt u contact op met de gemeente.

Principeverzoek

Heeft u een voorstel dat niet aan de voorwaarden voldoet, laat uw bouwplan dan toetsen op haalbaarheid door een principeverzoek in te dienen bij de gemeente.