Inwonerspanel

Het inwonerspanel van Moerdijk wordt een aantal keer per jaar bevraagd over actuele onderwerpen.

Uw mening is voor ons belangrijk! Wij horen graag hoe u denkt over actuele onderwerpen binnen de gemeente Moerdijk. Het digitaal-inwonerspanel biedt daar een handig platform voor. Meld u daarom vandaag nog aan!

Panelleden krijgen twee tot maximaal vier keer per jaar vragen over onderwerpen die binnen de gehele gemeente spelen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld onderhoud van groen of plannen voor woningbouw tot bezuinigingen en zorg. De gemeente stuurt dan een mail met een link naar een invulformulier. De anonieme antwoorden worden verzameld en meegewogen in de besluiten. Het gaat niet om een representatieve steekproef maar we zien de resultaten als een indicatie of signaal.

Inwoners uit de gemeente Moerdijk kunnen zich hier aanmelden voor het inwonerspanel: Aanmelden inwonerspanel.

Rapportages vanuit het inwonerspanel

Vanaf 2014 is het inwonerspanel actief binnen onze gemeente. Het panel telt op dit moment ongeveer 1040 leden. Via het panel vinden er verschillende peilingen plaats. De rapportages van de tot nu toe gehouden peilingen zijn: