Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. U vraag dit online aan met DigiD.

Een attestatie de vita is een internationaal document. U vraagt deze altijd persoonlijk aan de balie aan. U maakt hiervoor een afspraak.

Aanvragen

Bewijs van in leven zijn

U kunt het bewijs van in leven zijn zowel online als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis aanvragen. Voor het persoonlijk aanvragen kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Indien van toepassing: een bewijs dat u het document nodig heeft in verband met een pensioen;
  • Indien van toepassing: een schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Attestatie de Vita

Dit document moet u persoonlijk aanvragen, aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Indien van toepassing: een bewijs dat u het document nodig heeft in verband met een pensioen.

Voorwaarden

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen waarin staat vermeld dat van u geen overlijdensgegevens zijn opgenomen.

Machtiging

U kunt iemand machtigen voor het afhalen van een bewijs van in leven zijn. De gemachtigde moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meenemen, samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn/haar origineel geldig legitimatiebewijs.

Attestatie de vita

De Attestatie de vita is een bijzondere Verklaring van in leven zijn, die nodig is voor de uitbetaling van een pensioen of levensverzekering, waarvan de pensioenuitvoerder in het buitenland is gevestigd. De Attestatie de vita wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woongemeente. Je moet hiervoor in persoon verschijnen.

Kosten

Bewijs van in leven zijn:

  • Mondelinge of schriftelijke aanvraag € 7,75.
  • Digitale aanvraag € 5,25.

Attestatie de Vita:

  • € 16,60

Dit document is gratis wanneer u een bewijs overlegt dat het document nodig is voor pensioendoeleinden.

Wij verzoeken u met pin te betalen.