Bewijs van in leven zijn

 • Dit is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.
 • Bewijs van in leven: voor gebruik in Nederland, online aanvragen met DigiD;
 • Attestatie de Vita: ook geldig voor het buitenland, maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee;
 • Bij de aanvraag moet u betalen. Wij verzoeken u per pin te betalen.

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen waarin staat vermeld dat van u geen overlijdensgegevens zijn opgenomen.

Machtiging

U kunt iemand machtigen voor het afhalen van een bewijs van in leven zijn. De gemachtigde moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging van u meenemen samen met een (kopie) van uw geldige legitimatiebewijs en zijn/haar origineel geldig legitimatiebewijs.

Attestatie de vita

De Attestatie de vita is een bijzondere Verklaring van in leven zijn, die nodig is voor de uitbetaling van een pensioen of levensverzekering, waarvan de pensioenuitvoerder in het buitenland is gevestigd. De Attestatie de vita wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woongemeente. Je moet hiervoor in persoon verschijnen. Dit product kan op afspraak worden aangevraagd.

Aanvragen in gemeente

Beide documenten vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bewijs van in leven zijn:

 • Mondelinge of schriftelijke aanvraag € 6,30.
 • Digitale aanvraag € 4,30.

Attestatie de Vita:

 • € 13,40

Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden.

Wij verzoeken u met pin te betalen.

Het bewijs van in leven zijn kunt u digitaal en aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Het Attestatie de Vita kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

Bewijs van in leven zijn

U kunt het bewijs van in leven zijn zowel online als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis aanvragen. Voor het persoonlijk aanvragen kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Indien van toepassing: een bewijs dat u het document nodig heeft in verband met een pensioen;
 • Indien van toepassing: een schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Attestatie de Vita

Dit document moet u persoonlijk aanvragen, aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Indien van toepassing: een bewijs dat u het document nodig heeft in verband met een pensioen.