Zorg en ondersteuning

Wmo-voorzieningen, Wmo-loket, mantelzorg, hulp bij een gesprek en jeugdhulp.

Lees verder

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

Waarderingsmenu aanvragen, contactgegevens.

Een onafhankelijk 'iemand' meenemen naar een gesprek bij een organisatie.

Sport, jongerenwerk en cultuur.

Automatische Externe Defibrillator (AED), GGD West-Brabant.

Een uitgebreide zorgverzekering aanvragen voor een lage premie.