Zorg en ondersteuning

Lees verder

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

Waarderingsmenu 2018 aanvragen, contactgegevens.

Een onafhankelijk 'iemand' meenemen naar een gesprek bij een organisatie.

MoerdijkFit, MeerMoerdijk en de Moerdijkse Buurtsportcoaches.

Automatische Externe Defibrillator (AED), GGD West-Brabant.

Een uitgebreide zorgverzekering aanvragen voor een lage premie.