Zorg en ondersteuning

Wmo-voorzieningen, Wmo-loket, mantelzorg, hulp bij een gesprek en jeugdhulp.

Lees verder

 • Pleegzorg

  Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen.

 • Wmo (maatschappelijke ondersteuning)

  Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

 • Mantelzorg

  Waarderingsmenu aanvragen, contactgegevens.

 • Ouderenmishandeling

  Ouderenmishandeling is niet altijd even duidelijk zichtbaar. Bij ouderenmishandeling doet iemand iets waardoor de oudere persoon lijdt.

 • Jeugdhulp

  Hulp bij opgroeien en opvoeden, Centrum Jeugd en Gezin.

 • Dementie

  Casemanager, Alzheimercafé, 10-signalenkaart, meldpunt.