Zorg en ondersteuning

Wmo-voorzieningen, Wmo-loket, mantelzorg, hulp bij een gesprek en jeugdhulp.

Lees verder

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen.

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

Waarderingsmenu aanvragen, contactgegevens.

Een onafhankelijk 'iemand' meenemen naar een gesprek bij een organisatie.

Sport, jongerenwerk en cultuur.

Automatische Externe Defibrillator (AED), GGD West-Brabant.