Waarmerken kopie of afschrift

  • De gemeente kan een gewaarmerkt kopie afgeven van een document;
  • Door waarmerken (plaatsen stempel en handtekening) geeft de gemeente aan dat een kopie van het document er precies zo uitziet als het origineel;
  • De gemeente waarmerkt geen diploma’s. Ga hiervoor naar de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald;
  • De gemeente is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van het document.

U kunt van het originele document een kopie laten maken en waarmerken bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift bedragen € 6,50.

Wij verzoeken u met pin te betalen.

Aan de balie in het gemeentehuis

De persoon zelf of een gemachtigden kan dit verzoek doen.

Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen

  • Het originele document;
  • Uw origineel legitimatiebewijs;
  • Ingeval van machtiging: schriftelijke machtiging, een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
  • Geld: Wij verzoeken u per pin te betalen.