Waarmerken kopie of afschrift

De gemeente waar u staat ingeschreven, kan een gewaarmerkte kopie afgeven van een document. Door het waarmerken (plaatsen van een stempel en handtekening) geeft de gemeente aan dat de kopie van het document er precies zo uitziet als het origineel.

Aanvragen

Aan de balie in het gemeentehuis

De persoon zelf of een gemachtigden kan dit verzoek doen.

Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen

  • Het originele document;
  • Uw originele legitimatiebewijs;
  • Ingeval van machtiging: schriftelijke machtiging, een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
  • Geld: Wij verzoeken u per pin te betalen.

Voorwaarden

  • De gemeente waarmerkt geen diploma’s. Ga hiervoor naar de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald;
  • De gemeente is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van het document.

Kosten

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift bedragen € 7,75.

Wij verzoeken u met pin te betalen.