Gemeentelijke organisatie

Vacatures, bekendmakingen, organogram en het vlagprotocol.

Het bestuur bestaat uit drie bestuursorganen:

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een directieteam bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijf en dienstverlening. Onder de ambtelijke organisatie vallen diverse afdelingen. Een schematische weergave van de organisatie vindt u in het organogram.