Koninklijke Onderscheidingen

Op maandag 26 april 2021, de laatste werkdag voor de viering van Koningsdag, worden er in heel Nederland de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Het festijn wordt in de volksmond ook wel lintjesregen genoemd.

U kent vast wel iemand die een lintje heeft. Of misschien kent u iemand die er zeker één verdient. Iedereen mag iemand voordragen voor een onderscheiding. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland woont. Overleden personen kunt u niet voordragen voor een lintje en ook mag u uzelf niet voordragen.

Wie komt er in aanmerking voor een lintje?

Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of de voorzitter van uw sportclub? Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog wel actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Indienen van een voordracht en verdere procedure

Een voordracht voor een inwoner van de gemeente Moerdijk moet u schriftelijk indienen bij de burgemeester. U kunt hiervoor formulieren aanvragen bij de Medewerker Kabinetszaken van de gemeente, Mevrouw J. Folmer, telefoonnummer 14 0168, of via e-mail: info@moerdijk.nl. U kunt het formulier ook invullen of downloaden op de website over de Koninklijke Onderscheidingen. Belangrijk is ook te zorgen voor één of meerdere brieven van ondersteuners van de aanvraag. Dit en het uitgeprinte en ingevulde formulier kunt u opsturen naar de burgemeester, postbus 4, 4760 AA  Zevenbergen.

In principe wordt een onderscheiding uitgereikt bij de eerdergenoemde Algemene Gelegenheid ter gelegenheid van Koningsdag, de lintjesregen. Het is ook mogelijk om een onderscheiding, zoals eerder vermeld, uit te reiken bij een bijzondere gelegenheid. Deze moet dan wel passen bij de activiteiten, waarvoor de onderscheiding wordt verleend. Mevrouw J. Folmer kan u hierover nader informeren.

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2021 moeten uiterlijk 15 juli 2020 ingediend worden, omdat deze uiterlijk 1 september 2020 ingediend moeten zijn bij de Commissaris van de Koning.
Op maandag 26 april 2021 vindt de lintjesregen 2021 plaats.

Voorstellen voor een bijzondere gelegenheid dienen minimaal 5 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester te worden ingediend.

De aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding worden van een advies voorzien door de burgemeester, Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden en het uiteindelijk besluit tot verlening van een onderscheiding neemt de betreffende minister.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of twijfelt u of iemand aan de criteria voor een onderscheiding voldoet, dan kunt u contact opnemen met de Medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Mevrouw J. Folmer is op werkdagen telefonisch bereikbaar op het nummer 14 0168. Wilt u haar persoonlijk spreken? Dat kan, maar belt u even voor een afspraak, zodat u niet voor niets de weg naar het gemeentehuis aflegt. U kunt haar ook een e-mail sturen: info@moerdijk.nl.