Koninklijke Onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid).

Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid). U kent vast wel iemand die een lintje heeft. Of misschien kent u iemand die er zeker één verdient. Iedereen mag iemand voordragen voor een onderscheiding. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland woont. Overleden personen kunt u niet voordragen voor een lintje en ook mag u uzelf niet voordragen.

Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of de voorzitter van uw sportclub? Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer belangeloos inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog wel actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Dat begint met het invullen van een kort online verzoekformulier via de website lintjes.nl. Dat formulier belandt dan bij de medewerker kabinet, mevrouw Julia Folmer. Zij bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Zij neemt daarvoor eerst contact met u op. Daarna stuurt zij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier. 

Liever niet online?

Naast het online voorstelformulier bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier te downloaden en offline in te vullen. Als u dat wilt, kunt u het formulier uitprinten en met een pen invullen. Neem wel eerst contact op met mevrouw Julia Folmer, te bereiken via het telefoonnummer 14 0168 of via email julia.folmer@moerdijk.nl.  Zij legt u precies uit hoe u te werk kunt gaan en kan u het formulier ook toesturen.

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding rekening met onderstaande zaken:

  • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn
  • probeer wel te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt
  • de toekenningsprocedure kan geruime tijd in beslag nemen
  • ondersteun het voorstel met geschreven documenten van ondersteuners, bij voorkeur (ondertekende) brieven en – indien relevant – op origineel briefpapier van de organisatie.
  • als de decorandus zeer ernstig ziek is, kunt u de gemeente om een spoedprocedure vragen
  • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, zal aan u geen informatie worden gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen

Aanvragen voor de Lintjesregen moeten uiterlijk op 15 juli in het jaar voorafgaand aan de Lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moet u de aanvraag tenminste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking indienen.